Chłodnia

Dysponujemy własną chłodnią, dzięki czemu nie jesteśmy ograniczeni żadnymi ramami czasowymi co do odbioru zmarłego i miejsca, w którym oczekuje na czas ceremonii pogrzebowej.

kliknij, aby wrócić do oferty